Wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij nog deze maand starten met de procedure om ons te certificeren als Regulated Agent voor luchtvrachtbeveiliging.
“Regulated Agent” is een luchtvracht agent of transportbedrijf dat strenge veiligheidscontroles uitoefent op aircargo zoals opgelegd door de luchtvervoer autoriteiten.
Het invoeren van deze strenge controles en maatregelen geven ons een zekere en hoogwaardige veiligheidsstatus. Contacteer ons gerust voor meer info, lees onze vorige berichten op onze blogpagina en volg ons zeker op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze verdere ontwikkelingen. Tot binnenkort!